Lise Sannerud

Konfliktrådet: Ha dialog med naboen fra start

Nesten 10 prosent av alle konflikter som havner i konfliktrådet er nabokonflikter. Godt Naboskap har intervjuet direktør i konfliktrådet, Lise Sanneru...

Først av alt, hva er det som utløser nabokonflikter?

– Uenigheter oppstår gjerne fordi folk ikke snakker sammen, eller de snakker sammen på en måte som ikke gjør løser konflikten. Det er viktig å informere de i nærmiljøet når nye byggeprosjekter skal iverksettes.

– Vi nordmenn ønsker å ha det fint utendørs i den korte ute-sesongen vi har her i landet, og dermed kan det oppstår irritasjon når nye bygninger kommer med støy, endring av utsikt og sjenanse når naboen skal sitte i egen hage og kose seg.

– Framkomst på veier, parkeringsproblemer og snø er også typiske nabokonflikter på andre årstider.

Hva skal man gjøre hvis man er utbygger eller entreprenør og kommer i konflikt med en nabo på grunn av byggearbeider?

– Ha en dialog med naboen fra starten av. Hvis problemer tas opp tidlig, er sjansen større for at det ikke utvikler seg til et større problem eller konflikt. Ved å snakke sammen så er muligheten der til at partene får en bedre forståelse av den andres opplevelse av konflikten. I en dialog så er det også lurt å tenke over hvordan du ordlegger deg. Ta utgangspunkt i hvordan du opplever problemet i stedet for å anklage den andre parten.

Har dere noen generelle tips til utbyggere om hvordan man skal unngå nabokonflikter?

– I konfliktrådets møter ber vi partene om å behandle hverandre med respekt, lytte til hverandres opplevelse og oppfatning, behov og ønsker. Det er vel de samme rådene som kan gis for å unngå nabokonflikter. Dessuten kan det være lurt å tenke gjennom – før du eventuelt tar en konflikt til rettssalen – hvor viktig saken er og hvor mye den påvirker deg.

Hvordan kan Konfliktrådet hjelpe hvis man er kommet i en konflikt?

– Der to parter er uenige, kan det være mer konstruktivt å invitere med en tredjeperson som er upartisk. Her kommer konfliktrådet inn. Dersom en part melder saken til sitt lokale konfliktråd, tar vi kontakt med den andre parten – og dersom vi får samtykke – så arrangerer vi et møte med 1-2 meklere ganske raskt. I forkant av møtet tar mekleren kontakt med hver av partene for en forhåndssamtale. Konfliktrådet er et gratis tilbud. Møtet går ut på at begge parter får komme med sine synspunkter og så vil prosessen avgjøre om de kan finne fram til en løsning begge kan godta. Det er mekleren som leder møtet.

Hvorfor bør man bruke Konfliktrådet?

– Det er mange penger å spare på å bruke konfliktrådet i stedet for rettsalen. Hvis partene blir enige, blir det to «vinnere» – det er en forskjell fra rettsaker der konflikten ofte eskalerer, og der det ligger i sakens natur at du får en vinner og en taper til slutt. Ved siden av at naboforholdet kanskje blir ødelagt for alltid – så går det sterkt utover lommeboka. Lurt å prøve konfliktrådet først.

Er det noen konflikter man bør la være å ta opp?

– Du bør spørre deg om saken er så viktig at du vil risikere å ha et dårlig forhold til naboen din videre. Når en bor tett på andre mennesker, må vi både ta hensyn til hverandre og tåle litt, selv om alle saker selvfølgelig ikke skal «feies under teppet.»
Hvis det virkelig går utover trivselen din, kan det være lurt å få en upartisk tredjeperson [gjennom konfliktrådet, red.anm] som kan bistå i å se om det finnes en løsning begge kan godta. Hvis møtet i Konfliktrådet ikke fører fram, så er det opp til hver enkelt å ta saken videre. Du risikerer ingenting ved å forsøke å løse saken først i konfliktrådet.

Konfliktrådets råd til deg som synes naboen er irriterende:

  • Ha dialog med naboen fra start
  • Ta opp problemer tidlig, så slipper det å utvikle seg til et større problem
  • Fortell hvorfor noe plager deg, ikke bare uttrykk at du er irritert
  • Sett deg inn i naboens situasjon, kanskje er ikke ting helt svart-hvitt.
  • Trenger du hjelp fra en uavhengig mekler, ta kontakt med konfliktrådet. Da blir praten ofte litt annerledes enn om den tas over gjerdet (kontaktopplysninger til alle konfliktråd finner du på www.konfliktraadet.no)
  • Husk! En nabo må du forholde deg til. Det blir svært slitsomt i lengden om du må unngå situasjoner hvor du møter på naboen.
Gå til oversikt

Epostvarsel

Bli varslet når det kommer nye meldinger.