Øreklokker

Når er støy et problem?

Vi oppsummerer de viktigste punktene fra Klima- og forurensningsdirektoratets (KLIF) veileder for bygge- og anleggsstøy....

Veilederen poengterer at byggestøy kan bli et problem når støyen er kraftig, når de som utsettes for støyen ikke vet hvor lenge, når støyen er til stede og når støyen kommer kveld- eller nattestid.

Støytider

Det er minst strenge støygrenser på dagtid mellom klokken 07-19, strengere på kveldstid 19-23 og svært strengt om natta fra kl 23-07. For arbeider som varer mer enn seks uker er støygrensene strengere. Du finner anbefalte grenser for bygge- og anleggsstøy i Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Små arbeider

Små arbeider trenger ikke støyutredning, men naboene må varsles. Små arbeider omfatter dagarbeid, arbeid inntil to ukers varighet eller to dager svært støyende arbeid.

Store arbeider

For store samferdselsarbeider i regi av vegvesen, jernbaneverk og så videre, og store arbeider som boliger og næringsområder, skal det utarbeides støyprognoser i samarbeid med en akustisk rådgiver.

Støyprognose

I god tid før start må du i samarbeid med fagfolk, lage en prognose for støyen. Prognosen gir oversikt over hvordan og med hva slags maskiner arbeidet skal utføres, hva slags arbeidstid tillates og hvem som kommer til å bli forstyrret. Prognosen er enkel og rimelig for mindre arbeider. Større arbeider krever mer omfattende støyprognoser.

Varsling

Du må alltid varsle naboer godt om hvordan og når arbeidet skal utføres. Naboene må ha god kontroll med at dere følger støyreglene. Du må ha logg for klager og tiltak, overholde avtalt arbeidstid og eventuelt få støyen kontrollmålt.

Forutsigbarhet

Varslet arbeid må alltid utføres som beskrevet i varselet. Men arbeidstid, opplegg for arbeidet og maskinutvalg kan måtte endres. Før dere endrer er derfor ny varsling og god kommunikasjon med naboene viktig. De fleste, inkludert naboene, vil være interessert i at arbeidet blir fort ferdig.

Gå til oversikt

Epostvarsel

Bli varslet når det kommer nye meldinger.