BYGGEGJERDE I BJØRVIKA I OSLO – Vi bygger to av Norges største kulturbygg og det ser ut som en gammel bakgård, sier utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC om Bjørvika i Oslo.

NGBC: – Norske entreprenører tar for lite hensyn til naboene

Utviklingssjef i Norwegian Green Building Council (NGBC), Anders Nohre-Walldén, mener blant annet tette byggegjerder kunne gitt langt bedre naboskap r...

Tiden er inne for å spørre seg hvorfor man gjør ting, mener Nohre-Walldén. Han vil snu mentaliteten om sikring av utstyr og egen byggeplass til også å handle om å minimere belastningen for naboene i en byggeprosess.

– Ta noe så elementært som byggegjerder. De åpne gjerdene vi har i dag skjermer ikke for støy eller støv. I Norge har vi byggegjerder som står halvveis uti gata uten at det er etablert midlertidig fortau, sier han.

Kunne begrenset støy og støv

Nohre-Walldén forteller at man i Storbritannia skjermer hele nabolaget for det som skjer på byggetomta, lager kikkhull, inviterer lokale kunstnere til å dekorere byggegjerdene og er mer systematisk i nabokontakten.

– I Norge kunne vi dekket til det hele med kryssfinér og hatt kikkhull inn. Det ville begrenset både støy og støv. I tillegg kunne man sikret at fortauene ble overbygd, sørget for at butikkene i nabolaget fikk rette innganger og så videre. Men dette er veldig lemfeldig i Norge, sier han.

Kunne unngått ulykker

– Vi får ofte bekreftet når vi holder kurs, at det skjer ofte små og litt større ulykker med byggegjerder. Et eksempel var en syklist som hadde kollidert i et byggegjerde i mørket. Vi vet at stålgjerder blir usynlige når det blir mørkt. Festene til gjerdene står ut i fortauet slik at man snubler. Flere erkjenner at dette er et problem, men det blir ikke gjort noe, det er dyrt og så videre. Mentaliteten burde heller vært “hvordan kan vi forhindre at folk slår seg?, og «Hvordan skape best mulig forhold i byggeperioden for forbipasserende?», sier han.

– De som bruker BREEAM-NOR melder tilbake til oss at de blir bedre i å rydde på byggeplassen, blir mer effektive og får mindre avfall. Det gir mindre svinn og lavere kostnader. Men byggenæringen må ikke glemme den sosiale delen, sier han.

Annerledes i Storbritannia

Han forteller at de har en annen innstilling hos vårt naboland i vest.

– Hvis man googler Considerate Construction Sites, ser man hvor langt foran de ligger oss i Storbritannia. Ta for eksempel støv og støy rundt Oslo S og dronning Eufemias gate. Her kunne man hatt tette byggegjerder slik at både støv og støy ble begrenset.

Han stiller spørsmålet om det i det i det hele tatt er vurdert.

Ringeffekter av tungtransport

Utviklingssjefen mener at det ikke nødvendigvis er dyrt å ordne opp i forholdet til naboene hvis man tenker seg om.

– Tenk hvis det ruller møkkete lastebiler inn og ut av byggeplassen. Det fører til at unger blir møkkete og for eksempel syklister drar med seg gjørme over alt de drar. Når disse menneskene drar til butikken, drar de med seg skitten inn der, og så videre. Hvorfor ser vi ikke ordninger med at lastebilene spyles før de forlater byggeplassen, da hadde man spart naboene for belastningen med skitten, sier han.

Inspirasjon fra Storbritannia: Willmott DixonIvor GoodsiteConsiderate Constructors

Vanskelig å få kontakt med entreprenør

Utviklingssjefen er også spørrende til hvor lett det er å  få kontakt med en entreprenør/byggeprosjektene hvis man ønsker å klage på forhold rundt en byggeplass.

– Hvorfor står det ikke tydeligere rundt byggetomten – lurer du på noe? Ta kontakt, eller gå inn på…?? Det er lite som minner om kundefokus.

Hvis man bruker BREEAM som metode, skal man kartlegge interessentene rundt byggeplassen og gå i aktiv dialog med dem. Man skal informere aktivt om hva naboene kan gjøre hvis det er noe de ikke er fornøyde med.

– I en tid der omdømme og kundepleie er viktigere og viktigere, bør også byggeplassen sees på som et utstillingsvindu for både entreprenører og utviklere, sier Nohre-Wallden.

– Det er mye som tyder på at det ikke er slik i dag, avslutter han.

Gå til oversikt

Epostvarsel

Bli varslet når det kommer nye meldinger.