Ytelse
Ny og raskere versjon av Godt Naboskap

Akotek har investert over 400 utviklingstimer i nytt og moderne brukergrensesnitt for Godt Naboskap-prosjekter.

 

Den nye versjonen tar det teknologiske skiftet fra dumme til intelligente nettsider på alvor. Dette merker leseren ved at nettsiden laster på rundt 3 sekunder.  Dette er den «magiske tålmodighetsgrensen» hvor halvparten av leserne mister tålmodigheten og forsvinner.

Gjennomsnittet for Skanska.no, Veidekke.no, AFGruppen.no og NRK.no («referanse» i tabellen under), er til sammenligning rundt 4,5 sekunder – i tråd med ytelsen til vår tidligere løsning Godt Naboskap 1.0.

 

Ytelse Godt Naboskap vs andre nettsteder

Tidsbruk mobil
Klikk på grafen for å forstørre

 

Med slike tall er det ikke uten grunn at vi har gjort som Airbnb, BBC, Facebook og Netflix og tatt i bruk React.js på front-end. Tidsbesparelsen er på rundt 50 prosent.

 

Tidsbruk Godt Naboskap 2
Klikk på tabellen for å forstørre

 

* Målingen er foretatt 26.3.2019 med Google Lighthouse i mobil-modus.

 

Hva har det å si om en nettside er treig?

Nyhetsnettstedet BBC har dokumentert at for hvert sekund det tar å laste en nettside, forsvinner 10 prosent av brukerne. Ifølge Google forsvinner 53 prosent av brukerne hvis en nettside tar lenger enn 3 sekunder å laste.

Målet er å informere naboer, og da må informasjonen være lett tilgjengelig. Vår statistikk viser at rundt halvparten av nabomeldingene leses via mobil. Selv om hastigheten på mobildata stadig øker, går det sakte i mange tilfeller. For at informasjonen skal komme frem, er det derfor viktig at hastigheten og effektiviteten er så høy som mulig.

 

Står foran store investeringer

Mange bedrifter står nå foran store investeringer i optimalisering og utviklingstimer ettersom lesernes krav til hurtighet øker. Dette gjelder særlig de som ikke har grunnfjellet på plass med en moderne og intelligent plattform som gir rom for optimalisering. Hvis man velger Godt Naboskap til nabokommunikasjon, er dette allerede gjort.

Se til sammenligning tidsbruken til referanse-nettstedene fra grafen over:

 

Tidsbruk referansesider
Klikk på tabellen for å forstørre

 

Hvordan gjør vi det?

Vi tilpasser bildestørrelser og formater til enheten du leser sidene med. Hvis du bruker en moderne nettleser som Chrome eller Firefox, får du bildene servert i .WEBP-format. Hvis nettleseren din ikke støtter dette, får du bildene som tradisjonelle .JPG eller .PNG-filer.

I tillegg bruker vi en fremtidsrettet motor spekket med teknologi som kalles «Next.JS» som er basert på React. Dataene til neste klikk laster i bakgrunnen mens du leser og bildestørrelser avhenger av skjermstørrelse på enheten.

 

Fremtidsrettet infrastruktur

Infrastrukturen er fornyet ved at vi har innført Docker-containere og et system for utrulling bestående av Git og Docker Hub. Dette gjør at vi kan oppdatere og endre løsningen på en effektiv og oversiktlig måte. Et mellomlager gjør at man får minst mulig forsinkelse på server-siden ettersom hyppig lastede filer ligger rykende klare.

Vi har med andre ord en moderne og fleksibel infrastruktur som ligger bak, slik at vi er forberedte på teknologiendringer i fremtiden.

 

Dashboard

Mange er vant med og kjenner seg igjen i WordPress. Vi ønsket ikke å innføre et ukjent miljø for redaktørene. Ved hjelp av modulen Advanced Custom Fields og egenproduserte plugins som tilpasser WordPress til resten av løsningen, gjør vi det mulig å bruke WordPress med en front-end som er langt mer moderne enn WordPress “out-of-the-box”.

 

Legger opp til mer samarbeid

Med den nye løsningen er det enklere for naboprosjekter å samarbeide ettersom begge prosjektene kan opprette sider naboene kan abonnere på. Satsing på Godt Naboskap legger opp til at naboprosjekter koordinerer og snakker sammen – til beste for alle parter.

 

Et initiativ for bedre naboskap

Den nye versjonen er kommet i stand etter at Akotek har investert rundt 400 direkte utviklingstimer i Godt Naboskap. I tillegg kommer administrasjon, kompetanseheving m.m.

Selskapet innehar egen kompetanse på programmering og kommunikasjonsrådgivning, noe som gjør oss i stand til å tilby Godt Naboskap til en kostnadseffektiv pris.

Vi ønsker at de som jobber med nabovarsling skal ha gode verktøy slik at de kan fokusere på fellesskapet og nabolagene. Da er en løsning som Godt Naboskap, som brukes av en lang rekke ulike entreprenører, byggherrer og kommuner, en velutprøvd og spisset løsning.

Alle tjener på Godt Naboskap – nabolagene støpes allerede i byggeprosessen!

Vi kommer til å fortsette å satse på Godt Naboskap i årene fremover – Vi har sett behov og vilje til økt samarbeid mellom aktørene i byggebransjen for å få til gode naboskap.

Ønsker du Godt Naboskap på deres byggeprosjekt? Ta kontakt på post@akotek.no.

Gå til oversikt