Skrivesperre? Dette bør du informere naboene om

Det kan være vanskelig å komme i gang med skrivingen. Vi har samlet 5 ting du absolutt bør informere om med noen eksempler fra vår kunde Skanska....

  1. Byggestart

Naboene bør informeres om hvem – hva – hvor for byggestart. Det vil si hvem bygger og kontaktinformasjon til entreprenøren, hva som bygges og hvor byggingen vil pågå.

Her bør man også informere om hva som er fremdriftsplanen, arbeidstider og hvor anleggstrafikken vil gå. Hvis man har prognose for støy og eventuell tillatelse for overskridelse av støygrensene, kan man legge ved dette.

Se eksempel: Asker Tek – Naboinformasjon nr 1

  1. Graving og peling

Peling, sprenging og graving innebærer støy og påvirker naboene. Da er det til stor hjelp for naboene å vite når arbeidene foregår. Skriv gjerne når masser transporteres bort og rutiner for evt. parkering av lastebiler. Hvis man har dispensasjon for utvidede arbeidstider, kan man gjerne legge ved dette.

Se eksempel: B1 Tomtebrygga – Tillatelse til støyende arbeider

  1. Tett tak

Når bygget er kommet så langt at taket er tett, er dette en milepæl man gjerne kan informere naboene om. Skriv gjerne hvor lang tid som gjenstår av byggingen og informér om aktivitetsnivået fremover.

Se eksempel: Brevik skole og grendesenter – Taket snart tett!

  1. Sluttfase

Når det nærmer seg overlevering av bygget, bør man takke naboene for tålmodigheten og oppsummere hva man har bygget og byggeprosessen. Henvis til kontaktperson hos byggherren slik at naboene har noen å kontakte når entreprenøren er ferdig med sitt.

  1. Når det er behov

Man bør informere når det er faktisk behov. Det kan for eksempel være gater som blir stengt, søndags- eller nattarbeid.  Man bør også bruke bloggen hvis det er problemer som går igjen, for eksempel feilparkering eller barn som går for nært anleggsmaskinene.

Se eksempel: Bodø 360 – Stenging av Dronningens gate

Gå til oversikt

Epostvarsel

Bli varslet når det kommer nye meldinger.